Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfrau Masnach Oes Fictoria
Geirfa
 

Machynlleth yn oes FictoriaRoedd y Cyfeirlyfrau Masnach oedd yn cael eu cyhoeddi yn ystod oes Fictoria ychydig bach yn debyg ir "Yellow Pages" sydd gennym ni heddiw. Yn y cyfeirlyfrau yma roedd yna restr or holl dirfeddianwyr a dynion masnach pwysig yn yr ardal a chafwyd gwybodaeth ynglyn gwasanaethau lleol megis ceirt, pobl oedd yn cludo pethau ac ysgolion.

Dewiswch or ddewislen a welwch chi nesaf
.

nodau tir arwydd neu farc i ddweud lle mae rhywbeth
crydd/cryddion pobl neu rywun syn gwneud, trwsio a gwerthu esgidiau
 
 
 
Y dref ai masnach, 1840
Cyfeirlyfr Robson ar Ogledd Cymru, 1840  
 
Crefftwyr lleol, 1840
 
Y dref ai masnach, 1858
Cyfeirlyfr Slater O Ogledd Cymru, 1858
 
Y boneddigion a chlerigwyr, 1858
 
Gwneuthurwyr gwlanen a gweithfeydd plwm, 1858
 
Amrywiaeth o fasnach lleol, 1858
 
Tafarndai a siopau cwrw, 1858
 
Boneddigion, clerigwyr ac eraill, 1868
Cyfeirlyfr Slater, 1868  
 
Masnachwyr lleol, 1868
 
 
Nodau tir newydd, 1874
Cyfeirlyfr Worrall O Ogledd Cymru,
1874
 
 
Trigolion pwysig, 1874
 
 
Gwerthwyr llyfrau a chryddion, 1874
 
 
Gwneuthurwyr gwlanen, 1874
 
 
Gweithfeydd plwm a melinwyr, 1874
 
 
Llechi a cherrig, 1874
 
 
Crefftau amrywiol, 1874
 
       
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Machynlleth