Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Worrall, 1874 - clocswyr a chriwyr !
 

Mae’r adran 'Miscellaneous' sydd yn y darn ar gyfer Machynlleth o Gyfeirlyfr Worrall ar Ogledd Cymru yn cynnwys rhai swyddi diddorol...

 
Mae’r cyfenwau’n dod gyntaf ar y rhestrau yma !

Roedd Benjamin David yn swyddog tollau, oedd yn gwneud yn siwr fod tollau’n cael eu talu ar wirodydd alcohol a thybaco ac ati.
Roedd y blingwr yn cyflenwi crwyn lledr wedi iddynt roi tannin arnynt.
Clocsiwr oedd Edmund Hitchen, oedd yn gwneud clocsiau neu esgidiau pren oedd yn para’n dda. Roedd nifer o bobl yn darparu llety, ac yn rhentu ystafelloedd mewn tai preifat.
Math o lety oedd temperance house lle nad oedd pobl yn cael yfed diodydd alcoholig.
Matthew Jones oedd Criwr y Dref ar gyfer Machynlleth yn 1874. Ei waith oedd mynd o amgylch y dref yn canu cloch llaw ac yn gweiddi cyhoeddiadau swyddogol. Roedd Roedd Richard Morris yn trin gwallt, ond roedd hefyd yn gyfirfol am bastio hysbysebion ar hysbysfyrddau.

amrywiol fusnesau,1874
Ffotograffydd oedd Evan Rees. Gnwaeth pobl oes Fictoria lawer iawn o waith o ran dulliau fforgraffiaeth o’r 1860'au ymlaen, ac roedd galw mawr am ffotograffwyr lleol i wneud portreadau mewn stiwdio o rai o deuluoedd cyfoethocaf yr ardal.  
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth