Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Worrall, 1874
 

Mae’r darn ar gyfer Machynlleth sydd yng Nghyfeirlyfr Worrall a brintiwyd yn 1874 yn cyfeirio at bobl bwysig y dref fel 'Private Residents' yn hytrach na fel 'gentry and clergy' – ond yr un fath o bobl ydynt ag o’r blaen.
Mae dwy adran o restr dipyn hirach i’w gweld isod…

 
Mae’r cyfenwau’n dod gyntaf ar y rhestrau yma !

trigolion preifat,1874

trigolion preifat,1874
Plas MachynllethMae Marcwis Londonderry bellach yn dod o dan y teitl newydd hwn, teitl a eifeddodd ddwy flynedd cyn hynny, yn 1872. Ymddangosodd mewn rhestrau cynharach o fonedd yr ardal fel "Rt Hon Earl Vane". Enw’r ty yma yw Plas Maengwyn yn hytrach na Phlas Machynlleth, er nad yw’n ymddangos fel bod y ty yn cael ei adnabnod yn ôl yr enw hwnnw yn un man arall. Plas Machynlleth ar
ddechrau’r 1900’au
 
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth