Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Slater 1858
 

Er bod y Cyfeirlyfrau Masnach cynnar yn rhestru masnachwyr lleol a gwasanaethau yn debyg iawn ir Yellow Pages sydd gennym heddiw, maent hefyd yn cynnwys disgrifiad or trefi eu hunain. Roedd y rhan yma yn debyg iawn i deithlyfr, ar wahn ir ffaith na fyddai rhai or llefydd yn hapus iawn gyda rhai or sylwadau ! Roedd y Cyfeirlyfrau fel arfer yn cynnwys ardaloedd mawr ac roeddynt yn cael eu cynhyrchun breifat, felly roedd y bobl oedd yn mynd o amgylch yn casglur wybodaeth hefyd yn ychwanegu eu sylwadau nhw am y trefi !
Maer frawddeg gyntaf a welwch chi o Gyfeirlyfr Slater yn 1840 yn cychwyn gyda "The staple [y diwydiant pwysicaf] of Machynlleth is flannel..."

 
Maer cyfenwaun dod gyntaf ar y rhestrau yma ! Cyfeirlyfr Slater,1858
Maer darn yma am Fachynlleth syn dyddio yn l i 1858 yn rhoi crynodeb defnyddiol i ni o brif fusnes yr ardal yr adeg hynny, gan gyfeirio at y diwydiant gwlanen, cloddio ar melinau malu.
Roedd Derwenlas, sydd tua dwy filltir ir gorllewin o Fachynlleth, yn borthladd pwysig yn lleol wrth ymyl yr Afon Dyfi oedd yn medru cludo cychod oedd yn pwyso hyd at saith deg tunnell. Maen anodd credu heddiw ei fod yn borthladd oedd yn gweithio, gan mai ychydig iawn ohono sydd ar l erbyn heddiw ac maer Ddyfi yn siltiog iawn yn y rhan yma or ardal.
Nid ywn garedig iawn i ddweud hyn am y dref "has but little to boast in attractive objects", ond dywedodd yr awdur fod yr ardal oddi amgylch ir dref yn "highly interesting" !
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth