Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Slater, 1858 Masnachwyr amrywiol
Geirfa
 

Maer dudalen yma yn dangos rhai or darnau ar Fachynlleth o Gyfeirlyfr Salter yn 1858 ar Ogledd Cymru.
Er bod y cyfeirlyfr yn rhestru cigyddion, pobyddion, bancwyr a busnesau eraill sydd yn y rhan fwyaf o drefi heddiw, mae yna hefyd fusnesau nad ydynt yn ymddangos yn aml iawn mewn rhestrau modern...

Bloneg
braster sydd ar anifeiliaid
 
 
Maer cyfenwaun dod gyntaf ar y rhestrau yma !

seiri olwynion,1858

melinwyr, 1858
canhwyllwyr,1858
Chwareli llechi,1858
cyfrwywyr,1858
  Roedd y seiri olwynion ar cyfrwywyr yn grefftwyr medrus tu hwnt, ac roedd yn rhaid eu cael y dyddiau hynny pan mai ceffylau oedd yn brif fodd o deithio. Roedd y seiri olwynion yn gwneud olwynion pren ar gyfer cerbydau oedd yn cael eu tynnu gan geffylau a hefyd ar gyfer ceirt. Er bod yna gyfrwywyr iw cael heddiw roedd ganddynt lawer fwy o waith iw wneud yn ystod oes Fictoria !
Roedd gan y rheini oedd yn rhannur gwln waith pwysig iw wneud yn y diwydiant gwlanen, y crwynwyr yn y diwydiant lledr, ac roedd y llechi or chwarelin cael eu cludo ir porthladd yn Derwenlas iw cludo i ardaloedd eraill.
Roedd Canhwyllwyr yn gwneud canhwyllau a sebon rhad o floneg anifeiliaid yn y dyddiau cyn i oleuadau nwy a thrydan gael eu defnyddio.
Wheelwright
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth