Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Worrall, 1874 Cloc newydd ir Dref
 

Dywedodd y darn ar gyfer Machynlleth yng Nghyfeirlyfr Worrall ar Ogledd Cymru a gyhoeddwyd yn 1874 fod "a new Town Hall and Market is in course of erection" gan sn am gynlluniau i adeiladu twr cloc ar safler hen adeilad...

 
 

Cyfeirlyfr Worrall,1874

Cloc y dref, Machynlleth
Maer cloc hardd a ddangosir ar y dde ar hen gerdyn post, bellach yn dirnod pwysig yng nghanol Machynlleth. Adeiladwyd y cloc bryd hynny gan fod mab Marcwis Londonderry yn 21 mlwydd oed. Cafwyd cyfraniad at y gost ga boal leol, ac roedd digon ar l i dalu am blannu coed yn Stryd Pentrerhedyn.
Pwrpas cael Neuadd newydd yn y dref y sonnir amdani yng Nghyfeirlyfr 1874 oedd i roi ystafell ymgynnull gyhoeddus yn y dref a hynny i fynyr grisiau, a neuadd farchnad ar y llawr gwaelod. Roedd injan dn y dref yn cael ei gadw mewn rhan or llawr gwaelod am nifer o flynyddoedd.
Cafodd Neuadd y Dref ei dymchwel yn 1968.
   
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth