Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Robson, 1840  
 

Un or cyfeirlyfrau cynharaf i sn am Fachynlleth oedd Cyfeirlyfr Robson, a ddosbarthwyd yn 1840. Disgrifiwyd y dref fel "A neat well-built town, and preferable in appearance to most in North Wales". Ond nid oedd yr awdur yn rhy hoff o eglwys y plwyf, oherwydd fel ag y maer darn gwaelod yn dangos, yr unig beth werth ei nodi oedd fod yr eglwys wedii gwyn galchu y tu allan!

 
  Diwydiannau lleol1840 Yn debyg iawn i Gyfeirlyfr 1858, maer un yma o 1840 hefyd yn sn am ddiwydiannau pwysicaf yr ardal y fasnach gwlanen, cloddio plwm ar chwareli llechi.
 

Boneddigion lleol,1840

Maer rhan yma o ddarn Machynlleth yn rhestrur 'seddi' yn yr ardal. Y rhain oedd y 'Tai Mawr' ac ystadau lleol yr oedd aelodau pwysig or bonedd yn eu perchen yn 1840. Rhoddwyd enw newydd ar Greenfields, eiddo Syr John Edwards AS, sef Plas Machynlleth
 

Roedd Capten Charles Thruston yn dirfeddiannwr ac yn ynad, ar enw ar y ty yr oedd ei deulu yn berchen arno oedd Talgarth Hall yn wreiddiol, ond yn ddiweddarach daeth pawb iw adnabod fel Plas Talgarth.

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth ym Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth