Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Slater, 1868
Geirfa
Cliciwch yma er mwyn cymharu’r rhain gydag enghreifftiau 1858.

Mae’r enghreifftiau a ddangosir yma yn dod o gyhoeddiad o Gyfeirlyfr Slater ar Ogledd Cymru yn 1868 – deng mlynedd yn ddiweddarach na’r llall a ddangosir ar y tudalennau hyn.
Gan fod y diwydiannau cynhyrchu gwlanen a chloddio plwm mor bwysig yn yr ardal, mae’n ddiddorol i gymharu’r enghreifftiau dros y 10 mlynedd. Roedd 21 o wneuthurwyr gwlanen wedi’u rhestru yn 1858, ond dim ond 16 yn 1868.

bloneg – braster sydd ar anifeiliaid
 
Mae’r cyfenwau’n dod gyntaf ar y rhestrau yma !

Gwneuthurwyr gwlannen,1868

masnachwyr plwm,1868
 

Mae’r rhestr o fasnachwyr plwm fwy neu lai union yr un peth oni bai am Gwmni Cloddio Dylife sydd wedi ymuno yn y rhestr. Roedd cynhyrchiant y gwaith ar ei uchaf yn gynnar yn yr 1860'au a thyfodd cymuned o fwy na 1000 o bobl o amgylch y gwaith. Dechreuodd y cynhyrchiant fynd i lawr tua 1868, pan gafodd y cyfeirlyfr hwn ei brintio.

Yn ystod cyfnod Fictoria roedd y teilwriaidr yn gwneud y siacedi, crysau a throwsusau ar gyfer pobl leol yn eu gweithdai neu gartrefi. Dim ond yn ddiweddarach y cafodd dillad eu gwneud mewn ffatrïoedd mawrion.

Teilwyr,1868
canhwyllwyr,1868Roedd y canhwyllwyr yn gwerthu’r math rhataf o ganhwyllau a bariau o sebon oedd yn dod o floneg anifeiliaid.
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth