Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Slater, 1858 gwlanen a phlwm
 

Maer enghreifftiau a ddangosir yn dod or darn ynglyn Machynlleth yng Nghyfeirlyfr Slater o Ogledd Cymru, 1858.
Yn y cyflwyniad byr ir dref yn y cyfeirlyfr maen dweud "many persons are employed" yn y diwydiant gwlannen, a bod y gweithfeydd plwm lleol yn bwysig. Gallwch weld rhestr o wneuthurwyr gwlanen a masnachwyr plwm yr ardal yr adeg hynny yma.

 
Maer cyfenwaun dod gyntaf ar y rhestrau yma !
gwneuthurwyr gwlannen 1858 masnachwyr plwm, 1858
Mae 21 o wneuthurwyr gwlanen wediu
cynnwys ar y rhestr yma, a phum panwr.
Roedd y broses gwneud gwlanen yn cynnwys
rhannu, gwehyddu a gweur gwln lleol yn
ddefnydd gryf. Roedd y defnydd yn cael
ei drochi mewn dwr cynnes gan ddefnyddio
pridd pannu i wneud y defnydd yn fwy
trwchus ac i lanhaur defnydd.
Y pennawd sydd braidd yn od i ni heddiw yw llosgwyr calch. Roeddynt yn defnyddio odynau calch a adeiladwyd yn arbennig i losgi glo a chalch gydai gilydd er mwyn cynhyrchu calch i ddefnyddio fel gwrtaith amaethyddol neu fel mortar iw ddefnyddio ar gyfer adeiladu.
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth