Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Worrall, 1874
 

Mae rhai darnau diddorol iawn am Fachynlleth yng nghyhoeddiad 1874 o Gyfeirlyfr Worrall ar Ogledd Cymru mewn perthynas gwasanaeth newydd Rheilffordd y Cambrian Railway, a ddaeth ir dref yn 1863.

 
  Rheolwyr y gorsafoedd,1874 Mae rheolwyr gorsafoedd
mewn tri or gorsafoedd rheilffordd bellach wediu rhestru yn y cyfeirlyfr diweddaraf.
Gwerthwtyr llyfrau a deunyddiau, 1874
Maer rhestr yma o werthwyr llyfrau
a nwyddau ysgrifennu yn ddiddorol oherwydd
fod yna enw cyfarwydd iawn ar waelod y rhestr
- W H Smith !
Maer cyfenwaun dod gyntaf ar y rhestrau yma !
Cryddion,1874 cryddion,1874
ShoemakerMaer rhestr o gryddion wedi mynd dipyn yn fwy erbyn 1874. Yng Nghyfeirlyfr 1868 dim ond 10 enw oedd ar y rhestr. Ond yn y darn diweddarach mae union ddwywaith yn fwy sef 20.
Wedi dyfodiad y rheilffordd, fe wnaeth y boblogaeth lleol dyfu llawer, ac roedd chwraelir ardal bellach yn gallu allforio mwy o lechi ar y rheilffordd. Roedd hyn yn golygu fod angen mwy o esgidiau ar y gweithwyr !
 
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth