Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Slater, 1868

Mae yna amrywiaeth o enghreifftiau o argraffiad 1868 o Gyfeirlyfr Slater ar Ogledd Cymru. Fel arfer roedd y bonedd a’r clerigwyr yn dod gyntaf ar y rhestrau cynharaf yma, ac yn yr achos yma roedd nifer go fawr wedi’u rhestru yn y grwp yma. Yr enw mwyaf adnabyddus yw Iarll Vane o Blas Machynlleth, a ddaeth yn ddiweddarach yn bumed Marcwis Londonderry.

 
Mae’r cyfenwau’n dod gyntaf ar y rhestrau yma !
bonedd a chlerigwyr,1868 Boot & shoe makers,1868
Gwneuthurwyr ffrogiau a hetiau,1868
Wheelwrights & wool carders
 

Mae’r rhestr o gryddion, teilwriaid a gwneuthurwyr hetiau yn ein hatgoffa ni fod defnydd bob amser yn cael ei gynhyrchu a’i werthu’n lleol y dyddiau hynny, cyn i ddillad gael eu cynhyrchu mewn fftarioedd a siopau cadwyn y stryd fawr.

Mae yna restr debyg o deilwriaid lleol ar y dudalen nesaf. Daeth y rheilffordd stêm i Fachynlleth erbyn 1868, ac o ganlyniad i hyn aeth y rhan fwyaf o wasanaethau a chludwyr y goetsh sydd yng nghyfeirlyfr 1858 allan o fusnes.

Bonnet maker
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth