Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Worral Gweithfeydd plwm a melinwyr
 

Dangosir rhagor o enghreifftiau o Fachynlleth yng nghyhoeddiad 1874 o Gyfeirlyfr Worrall ar y dudalen hon.
Nid ywr rhestr ar gyfer y diwydiant cloddio plwm wedi newid rhyw lawer mewn nifer o restrau 1858 a 1868, er bod rhai or enwau ar perchnogion yn wahanol. Y gwaith yn Nylife oedd y bwysicaf ohonynt o lawer, ond roedd yn cynhyrchu ar ei orau tua 1865.

 
Maer cyfenwaun dod gyntaf ar y rhestrau yma !
gweifeydd plwm,1874 melinwyr,1874
Saddlers,1874
 

Mae Melinwyr ar hyd y blynyddoedd wedi gwneud gwaith pwysig yn dyrnu yd yn yr ardaloedd amaethyddol, a thyfu wnaeth eu niferoedd gyda thwf y boblogaeth leol.
Colli busnes wnaeth Cyfrwywyr a gwneuthurwyr harnais gyda dyfodiad y rheilffyrdd, ond roedd ceffylau yn bwysig ar y ffermydd o hyd. Gyda dyfodiad periannau oedd yn cael eu gyrru gan stm, daeth galw newydd am feltiau gyrru lledr. Yn y rhestr yma o 1874 roedd y "straw bonnet makers" or blynyddoedd cynt bellach yn cael eu galwn "milliners" [gwneuthurwyr hetiau merched].

gwneuthurwyr hetiau a gwisgoedd,1874
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth