Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Worrall, 1874 - llechi a cherrig
 

Roedd y diwydiant llechi yn bwysig iawn yn ardal Machynlleth am hir cyn ac ar l oes Fictoria. Cyn dyfodiad y rheilffyrdd roedd y llechi or chwareli lleol yn cael eu cludo mewn dramiau oedd yn cael eu tynnu gan geffylau ir porthladd ar lan yr afon yn Nerwenlas, gan eu cludo iw gwerthu dros y mr.
Daeth y porthladd yn Nerwenlas i ben gydar rheilffordd newydd ac yna fei defnyddiwyd i allforior llechi mewn wagenir rheilffordd.

 
Maer cyfenwaun dod gyntaf ar y rhestrau yma !

chareli llechi,1874

Teilwriaid,1874
Seiri meini,1874
Roedd galw mawr am seiri meini yn ystod oes Fictoria, pan roedd angen llawer iawn o waith maen wedi ei naddu llaw ar neuaddau tref, cofebau, gorsafoedd rheilffordd, pontydd a llawer o adeiladau eraill.
Mae rhestr 1874 o deilwriaid yn eithaf hir, gyda 18 enw. Roedd hyn yn fwy na thebyg oherwydd cynnydd yn y boblogaeth leol, ond erbyn y dyddiad hwn roedd y gwaith o wneud dillad i bobl leol yn wynebu cystadleuaeth gan ddillad rhatach oedd yn cael eu cynhyrchu mewn ffatrioedd yng ngogledd Lloegr ac yn cael eu cludo ar y rheilffordd. Y rhestr fwyaf a welir yng nghyfeirlyfr Machynlleth yw honno syn rhoi enwau ffermwyr llleol. Rhennir y rhestr yn l y plwyfi ac maen enwi cyfanswm o 284 o ffermwyr ! Doedd dim un yn cael ei restru yn y cyfeirlyfrau masnach cynharaf hyd nes 1868, pan mai dim ond tua 40 oedd yn cael eu henwi.
Tailor
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth