Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Slater, 1858 tafarndai a siopau cwrw
 

Yn l pob tebyg roedd yna ddigon o dafarndai hyd yn oed yn nhrefi marchnad lleiaf oes Fictoria. Efallai nad ywn lawer o syndod fod yr amodau byw gwael ar gwaith caled oedd yn wynebur rhan fwyaf o ddynion oedd yn gweithio yr adeg hynny yn golygu fod llawer ohonynt yn troi at yfed yn weddol drwm.

 
Maer cyfenwaun dod gyntaf ar y rhestrau yma !

tafarndai

rhai oedd yn gwerthu cwrw,1858
cowpeiriaid,1858
Roedd y rhan fwyaf o dafarndai lleol bryd hynny yn bragu cwrw eu hunain, a byddair tafarndai yn arbennig o brysur ar ddiwrnod marchnad pan fyddai pobl yn dod ir dref o ardaloedd cyfagos gan ymweld r tafarndai fel arfer ! Cooper
Roedd y rheini oedd yn "Gwerthu cwrw" hefyd yn cael eu galwn siopau cwrw, ac roedd y rhan fwyaf ohonynt yn adeiladau syml iawn yn debyg iawn i dy preifat, ond fod ganddynt drwydded i werthu alcohol.
Gwaith y Cowper oedd gwneud casgenni pren gwaith medrus iawn ar gyfer crefftwr. Defnyddiwyd bareli pren tan yn ddiweddar iawn i gludo a chadw cwrw a llawer o hylifau eraill.
 

Ewch i ddewislen ennill bywoli Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth