Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Robson, 1840 pob math o bethau !
Geirfa
 

Yng nghyhoeddiad 1840 o Gyfeirlyfr Robson ar Ogledd Cymru rhoddwyd y bonedd i gyd gydai gilydd fel a ddangosir ar y dudalen olaf, ac ynar rhestr o bobl fasnach yr ardal yn nhrefn y wyddor syn cynnwys cymysgwch rhyfedd o swyddi wrth ymyl ei gilydd, a hyd yn oed ar gyfer yr un person !

meddyginiaethau triniaeth neu foddion ar gyfer cael gwared chlefyd
 

Local tradesmen, 1840Local tradesmen, 1840

Maer cyfenwaun dod gyntaf ar y rhestrau yma !

Maer rhestr yn rhoi syniad da i ni or fasnach arferol oedd iw gael mewn tref farchnad Fictoraidd tua 1840. Roedd yna lawer o bobl oedd yn arbenigo mewn gwneud pethaun lleol megis gwneuthurwyr gwlanen, chwareli llechi, a llosgwyr calch ar gyfer cynhyrchu gwrtaith, ond hefyd cryddion, teilwriaid a groseriaid fel ag yr oedd yn y rhan fwyaf o drefi.
Cigydd oedd Evan Jones oedd hefyd yn gwerthu cwrw, a John Jones (un o bump ar y rhestr yma!) oedd yn Of ond roedd hefyd yn gwerthu cwrw ! Roedd un or John Jones's arall yn gwerthu meddyginiaethau, bwyd a defnydd ond o leiaf nid oedd yn gwerthu cwrw ! Efallai mai un or rhai rhyfeddaf or rhestr hon oedd hyd yn oed un arall or JJ's roedd yn rheolwr banc oedd yn gwerthu glo ! Mae mwy o enghreifftiau yn nhrefn yr wyddor o gyfeirlyfr masnach 1840 ar y dudalen nesaf...

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth ym Machynlleth
.

Butcher and beer seller
Lluniau gan
Rob Davies
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Machynlleth
RDR