Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Lleoedd ym Mhowys  
  Darganfyddwch hanes lleol 18 om cymunedau ym Mhowys  
Ffotograff o
High Town yn Y Gelli
trwy garedigrwydd
Mr Eric Pugh

Byddwch yn gallu dod i wybod mwy a mwy am hanes lleol y lleoedd sydd wedi eu rhestru yma wrth ir tudalennau gael eu cwblhau.
Bydd pob cymuned yn sn am dref yn un or tair hen sir, sef Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed a Sir Frycheiniog, a bydd hefyd yn sn am yr ardaloedd sydd ar gyffiniau pob tref.

Bydd y gwaith o sn am bob lle yn cymryd dwy flynedd, ond byddwn yn ceisio gwneud y gwaith mor gyflym phosibl!

High Town, Y Gelli
 
Aberhonddu
Llanwrtyd
 
Llanfair ym Muallt
Machynlleth
 
 
Crughywel
Trefaldwyn
 
Y Gelli
Y Drenewydd
 
 
Tref-y-clawdd
Llanandras
 
 
Llandrindod
Rhaeadr
 
 
Llanfair Caereinion
Talgarth
 
 
Llanfyllin
Y Trallwng
 
 
Llanidloes
Ystradgynlais
 
     
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen pynciau