Lleoedd ym Mhowys
  Darganfyddwch hanes lleol 18 om cymunedau ym Mhowys  
Ffotograff o
High Town yn Y Gelli
trwy garedigrwydd
Mr Eric Pugh

Byddwch yn gallu dod i wybod mwy a mwy am hanes lleol y lleoedd sydd wedi eu rhestru yma wrth ir tudalennau gael eu cwblhau.
Bydd pob cymuned yn sn am dref yn un or tair hen sir, sef Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed a Sir Frycheiniog, a bydd hefyd yn sn am yr ardaloedd sydd ar gyffiniau pob tref.

Bydd y gwaith o sn am bob lle yn cymryd dwy flynedd, ond byddwn yn ceisio gwneud y gwaith mor gyflym phosibl!

High Town, Y Gelli