Llandrindod Fictoriaidd
 
Llandrindod a chanol Sir Faesyfed
 
 

O Lanbadarn Fynydd yn y gogledd i Riwlen yn y de, ardal wledig o gymunedau bach gwasgaredig yw hon o hyd.
Ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria roedd fwy neu lai pawb yn gweithio ar y tir neu mewn swyddi yn ymwneud hynny. Nid oedd ynar un dref yn yr ardal yma a dim ond ychydig dai oedd yn y rhan fwyaf o bentrefi.

Cliciwch ar y delweddau ar y dde i weld y mapiau tirwedd yn rhannau gogleddol a deheuol yr ardal fawr hon.

Nid oedd yn ymddangos bod llawer or cymunedau gwledig yn yr ardal wedi newid rhyw lawer yn ystod cyfnod Fictoria. Serch hynny newidiodd bywydaur bobl oedd yn byw yn y cymunedau yma, a hefyd daeth tref newydd !

Dewiswch or pynciau a welwch chi yma er mwyn cael gweld beth oedd rhai or newidiadau yma:
.

relief map of the North of the area
 

Fe fyddem yn gwerthfawrogi cael adborth gan athrawon, plant ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ynglyn 'r safle anfonwch ebost at Gavin Hooson:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
 
   
Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd