Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Yfed y dwr
 
  Llandrindod am iechyd a hamdden  
  Nid y Fictoriaid oedd y cyntaf i weld manteision yfed ac ymdrochi yn y dyfroedd mwynol naturiol, oherwydd roedd hefyd yn boblogaidd yn ystod adeg y Rhufeiniaid !
Ond gwnaethant lawer iawn i wneud 'yfed y dwr' yn ffasiynol ac yn boblogaidd iawn.
O ganlyniad i ddyfodiad y rheilffyrdd stÍm roedd yn llawer haws iír dosbarth gweithiol deithio iír llefydd hynny oedd yn cynnig gwyliau sba, a oedd cyn hynny ar gyfer pobl mwy cyfoethog yn unig. Daeth Llandrindod, am flynyddoedd lawer, yn ganolfan gwyliau brysur oedd yn denu nifer fawr o ymwelwyr yn ystod tymor yr haf o nifer o rannau o Gymru a Lloegr.
Rock Park
Ymwelwyr yr haf ym Mharc y Creigiau,
Llandrindod.
 
Y dyddiau cynnar
 
 
Rhannuír tir ar gyfer ei werthu
 
 
Hetiau silc ar wyliau
 
 
Yr hen Dy Pwmp
 
 
Mynd am dro ym Mharc y Creigiau
 
 
Dwr oer ym mhob ystafell
 
 
Mynd ar y trÍn, ac yna yfed y dwr
 
 
Gwestyír Ty Pwmp
 
 
Cael hwyl yn y cychod
 
 
Mynd am dro mewn cerbyd
 
 
Cael amser da yn Llandrindod
 
 

Yn Űl i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod