Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Yfed y dwr
 
  Gwestyr Pwmp  
 

Nid ywr hen ffotograff a welwch chi nesag mewn cyflwr da iawn ar l yr holl flynyddoedd yma, ond maen rhoi Part of advertisementsyniad da iawn o ba mor boblogaidd oedd Llandrindod fel lle i fynd ar wyliau ar ddiwedd oes Fictoria.
Dyma i chi giw o gwsmeriaid (oedd yn ymddwyn yn dda !) mewn llinell y tu allan i Westyr Ty Pwmp. Nid ydym yn siwr iawn a ydynt yn sefyll er mwyn blasur dwr mwynol neu ar gyfer cyngerdd neu ddigwyddiad arall tu fewn ir gwesty, oedd wrth ymyl llyn Llandrindod.

 
Gwesty Ty Pwmp
1890au
Pump House Hotel

 

 

Y twr urddasol yr olwg ar y dde oedd y baddonau ar ty pwmp oedd yn perthyn ir gwesty. Advertisement for hotelEr bod Gwestyr Ty Pwmp bellach wedi mynd, maer rhan fwyaf or hen dy pwmp yn sefyll hyd heddiw.
Bandstand bychan oedd yr adeilad pren ar ochr chwith y ffotograff, a ddefnyddiwyd er mwyn cynnig adloniant i ymwelwyr ar y lawntydd o flaen y gwesty. Mae yna ffotograff or gwesty gwreiddiol yn yr adran 'hen luniau' ar y wefan yma. Mae pencadlys Cyngor Sir Powys yn sefyll ar y safle yma nawr.
.

 
 

Yn l i ddewislen "Yfed y Dwr"

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod