Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Yfed y dwr
 
  Mynd ar y trn i yfed y dwr  
 

Wedi i linell reilffordd gyntaf Rheilffordd Canolbarth Cymru gyrraedd Llandrindod yn 1865 daeth yn bosibl i lawer iawn mwy o ymwelwyr ddod, i aros, ac i flasur dwr mwynol.
Adeiladwyd gwestai a thai lletya er mwyn darparu llety iddynt, ac roedd y rhan fwyaf ohonynt yn awyddus i hysbysebu pa mor agos yr oeddynt ir orsaf reilffordd ac ir ffynhonnau mwynol.
Maer enghraifft a welwch chi yma braidd yn gamarweiniol, oherwydd roedd Gwestyr Belmont mewn gwirionedd yn Ffordd Tremont, sef pen pellaf Station Crescent or orsaf !

 
Belmont Lodging House a Gwestyr London House
tua 1890
Hotel advertisement, 1890
Mae hwn wedi dod o hysbyseb mewn arweinlyfr i ymwelwyr r dref a gyhoeddwyd tua 1890. Maen dangos pa mor bwysig oedd y rheilffyrdd ir gwestai ar tai lletya yn ystod cyfnod Fictoria. Ni fyddai llawer o westai heddiw eisiau dangos fod yna orsaf reilffordd mor agos hynny atynt !

 

 

Roedd y llinell reilffordd newydd yn ei gwneud yn llawer iawn haws i nifer fawr o bobl ymweld chanolbarth Cymru, yn gyntaf or ardaloedd diwydiannol oedd yn tyfu yng ngogledd Lloegr a chanolbarth Lloegr, ar ar l 1868 o Dde Cymru.
Maer darlun hyfryd a welwch chi yma (er nad ywn gywir iawn !) wedi dod o 'Evans's Illustrated Guide to Llandrindod Wells - Price ninepence', a gyhoeddwyd tua 1890. Maer hysbyseb yn cynnwys Gorsaf Llandrindod fel un or atyniadau a nodwyd gan y tai lletya a gafodd ei "conducted by" Mrs a Miss Bufton ar y pryd. Roedd eu llety yn "Close to, and conspicuous from, the Railway Station". Ond nid oedd mor agos ag yr oeddynt yn ei honni !
.

 
 

Yn l i ddewislen "Yfed y Dwr"

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod