Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Yfed y dwr
 
  Mae eich cerbyd yn aros amdanoch  
 

Tynnwyd y ffotograff yma tua 1910, ac felly cyfnod Edwardaidd ydyw yn hytrach na chyfnod Fictoria. Ond mae wedii gynnwys yma oherwydd ei fod yn llun mor ddiddorol syn dangos y math o gludiant a ddefnyddiwyd gan lawer or ymwelwyr Llandrindod yn ystod y rhan fwyaf o gyfnod olaf Fictoria.

 

Cerbydau iw llogi tua 1910
Boys with carriages

 

 

Dyma lun gweithdy gofaint or enw Charles Jones a dynnwyd yn Ln Trefonen. Fel rhan oi wasanaethau roedd yn cynnig llogi ceffylau a cherbydau ar gyfer teithiau lleol, a hefyd y ceirt bychain llai a dynnwyd gan ferlod a ddangosir yma.
Ymwelwyr sl ar henoed oedd yn defnyddior cerbydau bychain yma gan fwyaf, ar teithiau mwyaf poblogaidd oedd teithiau o amgylch Parc y Creigiau a Llyn Llandrindod. Gallwch weld cerbyd tebyg yn y parc ar dudalen arall yn y gyfres yma.
.

 
 

Yn l i ddewislen "Yfed y Dwr"

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod