Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Yfed y dwr
 
  Yr hen Dy Pwmp  
 

Yr hanes yw bod y ffynhonnau hallt a swlffwr ym Mharc y Creigiau yn Llandrindod wediu darganfod ar ddamwain pan gafodd twll dwfn ei balu ym mis Awst 1867 ar gyfer polyn canol pabell fawr. Roedd y babell iw defnyddio ar gyfer arwerthiant darnau o dir lleol, ond dechreuodd y dwr arbennig ddod allan o waelod y twll.
Efallai nad ywr hanes yman wir, ond maen stori dda !
O ganlyniad i arbrofion tyllu daethpwyd at ffynhonnell y dwr a thyfu wnaeth gwerth y tir yn fawr !

 
Hen Dyr Pwmp ym Mharc y Creigiau
c1875
Engraving of Old Pump House
  Gallwch weld yma engrafiad cynnar or Ystafell Pwmp wreiddiol ar Ty Baddon yn y parc.
Daethpwyd o hyd i dri gwahanol fath o ddwr, saline (halen), swlffwr, a chalybeate (haearn), yn agos iawn at ei gilydd ym Mharc y Creigiau. Roedd pobl yn honni fod y rhain yn llesol ir iechyd ac roeddynt yn cael eu hargymell iw defnyddio ar gyfer pob math o salwch.
Maer engrafiad hardd a welwch chi yma yn dangos ymwelwyr yn ymweld Llandrindod yn ystod oes Fictoria ac yn cerdded yn urddasol o amgych Parc y Creigiau yn eu dillad crand.
.
 
 

Yn l i ddewislen "Yfed y Dwr"

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod