Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Yfed y dwr
 
  Cael amser gwych iawn yn Llandrindod  
 

Roedd Llandrindod fel 'lle gwyliau' yn ei anterth ar ddiwedd oes Fictoria a dechraur cyfnod Edwardaidd. Yn ystod "y Tymor" sef Mai i ganol Medi, roedd pob math o bobl oedd yn creu adloniant a cherddorion yn mynd yno i berfformio ir ymwelwyr, yn union fel ag y maent yn gwneud nawr mewn nifer o lefydd glan mr.
Roedd y theatru cerdd yn boblogaidd iawn bryd hynny, ac roedd y rhain yn dangos comedi, consurwyr, dawnswyr, a chantorion.

 

Pobl oedd yn creu adloniant yn Llandrindod ar gyfer y Tymor 1890au
Pierrots in costume Victorian entertainers
Mr Harry Cove's Red Pierrots, ci hefyd (chwith) a grwp rhyfedd iawn o berfformwyr yn yr 1890au.
  Mewn arweinlyfr i Landrindod a gyhoeddwyd yn 1892 roedd y cyhoeddiad a welwch chi yma ynddo ynglyn r "High-class Entertainments" oedd ar gael yn y Neuadd y Farchnad yn y Stryd Fawr.  
Market Hall advertisement

 

 

Mae arweinlyfr gwyliau arall o 1896 yn dweud bod "Everybody will admit, unless he is a hopelessly morose individual, that life here is exceeding jolly during the season".
Daeth nifer fawr o ymwelwyr ir dref tan i Ryfel Mawr 1914-18 gychwyn. Daeth ymwelwyr unwaith eto yn yr 1920au ac 1930au, ond roedd y ffasiwn Fictoraidd o "yfed y dwr" yn rhywbeth oedd yn perthyn ir gorffennol. Bellach roedd yn well gan bobl fynd ar eu gwyliau i ln y mr, ac aeth Llandrindod yn lle llawer iawn tawelach.
.

 
 

Yn l i ddewislen "Yfed y Dwr"

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod