Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Yfed y dwr
 
  Mynd am dro yn y parc  
 

Maer ffotograff yma yn rhoi syniad da iawn i ni or ffordd braidd yn ffurfiol ond hamddenol yr oedd ymwelwyr oes Fictoria yn treuliou hamser pan yn ymweld ag ardal Llandrindod pan oedd y ffasiwn o 'yfed y dwr yn ei anterth.
Gallwch weld fod yna bafiliwn atyniadol ym Mharc y Creigiau wedii amgylchynu gyda phobl yn eistedd oi amgylch yn yr heulwen neun cerdded yn hamddenol tuag at y ffynhonnau mwynol i yfed y dwr.

 
Parc y Creigiau
Llandrindod
tua
1900
Visitors in Rock Park

 

Y Frenhines Fictoria mewn cert asyn

Queen Victoria in donkey cartMaer cerbyd bach ir anabl sydd ar llaw dder llun a welwch chi yma hefyd yn nodweddiadol or cyfnod, gan fod llawer or ymwelwyr naill ain hen neun methu cherdded, ond yn fwy na thebyg roeddynt yn gobeithio gwellau hiechyd yn ystod eu harosiad. Roedd ceffylau bach yn tynnur rhan fwyaf or cerbydau yma, ond yn l y llun yma asyn oedd yn tynnu hwn ! Gallwch weld rhagor or cerbydau yma oedd yn barod iw llogi yn Llandrindod ar dudalen arall.

Roedd y Frenhines Fictoria yn aml yn defnyddio cerbyd bach wedii dynnu gan asyn er mwyn teithio o amgylch yr ystd yng Nghastell Balmoral, felly roedd y modd yma o deithio yn ddigon derbyniol ! Tynnwyd y llun yma ohoni yn 1895.
.

 
 

Yn l i ddewislen "Yfed y Dwr"

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod