Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Yfed y dwr
 
  Dwr oer ym mhob ystafell !  
 

Yn ogystal gwestai mawr gydar cyfleusterau diweddaraf ynddynt oedd iw cael yn Llandrindod pan oedd ar ei phrysuraf yn ystod cyfnod Fictoria, roedd yna hefyd 'fflatiau wediu dodrefnu' ar gyfer ymwelwyr. Roedd y rhain yn debyg iawn ir llefydd 'Gwely a Brecwast' neu lefydd G&B a geir mewn ardaloedd twristiaeth heddiw.
Maer ffotograff a welwch chi yma yn dangos rhai or gwesteion oedd wediu gwisgon ffurfiol iawn y tu allan i 'Park House Boarding Establishment', tua 1895 yn fwy na thebyg.
Dim trowsusau byr a chapiau pl fas yn fan yma !

 
Park House,
Llandrindod,

tua 1895

 

 

Roedd perchnogion llawer o westai bychain yn honni yn eu hysbysebion eu bod yn agos at y ffynhonnau mwynol neur orsaf reilffordd. Neu, fel yr un a ddangosir ir dde or ffotograff yma, yn y canol rhwng y ddau ! Gallwch weld enghraifft arall o ba mor agos yw gorsaf y rheilffordd ar y dudalen nesaf yn yr adran yma.

Maen anhebygol y byddai rhai or nodweddion a hysbysebir yn ystod cyfnod Fictoria yn llwyddo i ddenu pobl i fynd ar wyliau y dyddiau yma. Beth am "Well ventilated rooms" (syn golygu oer a drafftiog !) neu "Piano. Hot and Cold Baths" !
Rhan arall or arferion llym iawn a gafwyd oedd y baddonau oer yr oedd llawer or rheini oedd yn mynd i 'yfed y dwr' yn mynnu eu cael. Dim diolch !
.

 
 

Yn l i ddewislen "Yfed y Dwr"

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod