Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Bywyd ysgol
 
  Dysgu o lyfrau cofnod yr ysgol  
Maer rhan yma on gwefan yn rhoi rhyw fath o syniad i ni o fywyd bob dydd plant oedd yn mynd i ysgolion lleol ym mlynyddoedd olaf teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.
Maent yn defnyddio enghreifftiau or Llyfrau Cofnod swyddogol neu ddyddiaduron ysgolion lleol. Er y cafodd rhai ysgolion eu hagor ar ddyddiadau llawer cynharach, nid oedd yn rhaid cadw cofnodion swyddogol gan y mwyafrif tan bron i 1863, ac ychydig or cofnodion hynaf sydd ar gael erbyn hyn.
Gall Llyfrau Cofnod ddweud llawer wrthym ynglyn bywyd gartref yn y cyfnod hwnnw, yn ogystal sn am arferion yr ysgol ei hunan.
Roedd yn rhaid i blant o deuluoedd tlawd fynd gweithio cyn gynted ag yr oeddynt yn ddigon hen i ddod ag incwm ychwanegol i mewn ir teulu, ac roeddynt yn aml iawn yn colli gwersi er mwyn cynorthwyo gydar fferm a gwaith arall iw rhieni.
School children
 
Dechrau ysgol 25 oed !

I ffwrdd ir gwaith 10 oed !
Awch am addysg
Esgus da dros fod yn hwyr
Gofalu am y gwartheg ar ddiwrnod marchnad
Plant y Swyddog Presenoldeb
Bachgen ofnadwy o fudr
Francis Kilvert yn dod ar ymweliad
Ceiniog yn lle cael y gansen
Powdwr gwn, ffyn mawr a marblis
 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod