Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Bywyd ysgol
 
  Absennol plant y Swyddogion Presenoldeb !  
  Y broblem fwyaf oedd gan y rhan fwyaf o ysgolion Fictoraidd oedd cael plant i fynychu gwersin rheolaidd. Weithiau roedd prif athrawon yn ysgrifennu gan fynegi anobaith llwyr yn Llyfr Cofnod yr ysgol, fel yma yn Ysgol Glanedw yn 1896...  
13eg Gorffennaf
1896
School diary entry "Only 19 present this morning. Who can do anything in a school such as this ?
Teacher ringing school bell

Roedd gan yr ysgol fechan hon tua 55 o blant ar y gofrestr ar y dyddiad yma, felly roedd 36 yn absennol ! Ar ddiwrnod arall pan mai dim ond tua hanner ddaeth ysgrifennodd "the morning is neither wet nor cold" felly nid oedd yna unrhyw esgusodion !
Roedd gan y rhan fwyaf o ysgolion "Swyddog Presenoldeb" oedd fod i ymweld rhieni a gwneud yn siwr nad oedd eu plant yn colli gwersi. Ychydig iawn or swyddogion yma oedd yn dda, yn enwedig yr un ar gyfer Ysgol Glan Ithon.
Ym mis Rhagfyr 1884 ysgrifennodd y pennaeth ato ynglyn r holl blant oedd yn absennol ond "received no reply in any form whatever. Not one of his own children was present either yesterday or today". Ond gwaethygu wnaeth pethau yn y Flwyddyn Newydd...

Cafodd rhieni tri o blant oedd yn absennol o Ysgol Glanedw yn 1899 ddirwy o ddau swllt a chwe cheiniog gan Ynadon yn Llanfair-ym-Muallt.
9fed Ionawr
1885
School diary entry "Up to the 9th of January '85, his daughter Jane Elizabeth has made 7 attendances from the day of Inspection, the school being open during that period 47 times. His other children also attend badly of late".
 

Roedd gan y Swyddog Presenoldeb yma 4 o blant ei hunan, a doedd ef ei hun ddim yn eu hanfon ir ysgol yn rheolaidd, felly nid oedd rhyw lawer o obaith y byddain rhoi unrhyw help i athrawon lleol !

Ewch i ddewislen ysgolion Llandrindod

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod