Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Bywyd ysgol
 
  Cyn iddo ddod yn enwog  
  Roedd Francis Kilvert yn gurad Fictoraidd a ddaeth yn enwog wedi iddo gyhoeddi ei ddyddiaduron gyntaf ar ddiwedd yr 1930au. Maent yn sn am fywyd bob dydd ymysg pobl dlawd a chyfoethog ei blwyfi. Treuliodd flynyddoedd yng Nghleirwy ger Y Gelli, gan sefyll ym mhlasty Lysdinam yn y Bont-newydd-ar-wy.
Mae Llyfr Cofnod Ysgol Genedlaethol Llanllyr yn cofnodi bod Francis Kilvert wedi ymweld r ysgol ddwy waith, gan gynnwys yr un yma yn 1870...
 
30ain Medi
1870
School diary entry Francis Kilvert
  "The Revd. Mr Kilvert, Curate of Clyro, visited the School this morning. I examined the different classes in Scripture, Arithmetic etc. He expressed himself highly pleased with the answers etc."
Ar ymweliad arall r ysgol yn 1875 dywedwyd amdano "seemed to take great interest in School work".
Ysgol
Genedlaethol
Llanllyr
tua 1905
School at Newbridge Diary title page
Gallwch weld yr ysgol yng nghefndir y ffotograff yma (chwith) o Ffair Geffylaur Bont-newydd-ar-wy. Un tro roedd y digwyddiadaun cael eu cynnal yn rheolaidd ar lawnt y pentref.
 

Byddai Francis Kilvert wedii synnun fawr o weld ei enw yn dod yn un adnabyddus o amgylch y byd oherwydd ei ddyddiaduron sydd bellach yn enwog sef "Kilvert's Diaries".
Brwydrodd i ennill digon o arian yn ystod ei fywyd a bu farw yn Swydd Henffordd yn 1879 pan oedd ddim ond yn 39 oed, dim ond mis wedi iddo briodi.

Ewch i ddewislen ysgolion Llandrindod

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod