Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Bywyd ysgol
 
  Dechraur ysgol 25 oed !  
 

Mae Llyfrau Cofnod ysgolion Fictoraidd yn sn yn rheolaidd am blant newydd yn cyrraedd fel arfer byddent yn cael eu galwn "scholars" bryd hynny ac weithiau roeddynt braidd yn anarferol !
Gallwch weld dwy enghraifft o Ysgol Genedlaethol Llanllyr yn y Bont-newydd-ar-wy yma, y cyntaf yn 1868...

New boy at school
1af Mehefin
1868
School diary entry
"Admitted two new scholars today one of them a young man about 25 years of age, who is neither able to read or write".
Roedd gan lawer o ysgolion blant yn dechrau ysgol pan yn 14 oed neu oed tebyg i hyn, ond mae 25 oed yn anghyffredin gan fod yn rhaid ir rhan fwyaf o ddynion ifanc weithio i ennill arian i gael byw. Maer un nesaf wedi dod or un ysgol yn 1877...
13eg Ebrill
1877
School diary entry "The Boy is over 9 but has never been to any kind of school, and seems not to have seen any human beings till now".
Nid oedd peidio mynd ir ysgol pan yn 9 oed yn rhywbeth oedd mor anghyffredin ar y pryd, ond maer darn syn sn am beidio gweld pobl or blaen yn rhyfedd dweud y lleiaf.
Efallai mai alien ydoedd ?
 
17eg Awst
1883
"I am almost worn out with teaching this week".
 

Gydag anawsterau fel y rhain (a llawer iawn mwy edrychwch ar dudalennau eraill ar y wefan yma !) efallai nad yw sylwadau fel yr un uchod yn rhyw lawer o syndod ! Pennaeth Ysgol Glan Ithon yn 1883 oedd wedi blinon ln !

Ewch i ddewislen ysgolion Llandrindod

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod