Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Bywyd ysgol
 
  Amser y rheilffordd ac amser y wlad  
Maer cloc ysgol Fictoraidd a welwch chi gyferbyn wedi dod o hen ystafell ddosbarth, ac mae wedii ail-greu yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Aberhonddu.
Mae braidd yn rhyfedd i ni heddiw feddwl bod rhannau o Brydain gwahanol amserau, ond roedd gan gerbydau oedd yn teithio pellteroedd declyn oedd yn dweud yr amser ac yn ychwanegu 15 munud y dydd pan yn mynd i gyfeiriad y dwyrain er mwyn caniatu ar gyfer gwahaniaethau o ran amser lleol.
O ganlyniad i well cysylltiadau a ddatblygwyd gan bobl oes Fictoria, yn enwedig negeseuon telegraff ar rheilffyrdd, roedd y defnydd o amserau lleol yn achosi llawer o broblemau.
Yn 1840 gorchmynnodd Rheilffordd y Great Western bod London Early railwaytime iw ddefnyddio ar gyfer pob amserlen ac ym mhob gorsaf ar hyd y rhwydwaith. Erbyn 1852 roedd llawer iawn mwy o gwmnau rheilffordd yn defnyddio Greenwich Mean Time, ond bun rhaid aros tan Awst 1880 tan y cafwyd gorchymyn gan y Senedd i ddefnyddio Greenwich Time ym mhob man ym Mhrydain.
School clock
12fed Medi
1867
 

Maer darn anghyffredin yma wedi dod o Lyfr Cofnod Ysgol Genedlaethol Howey yn 1867, ac roedd yn rhoi esgus gwahanol dros fod yn hwyr ! ...
"Thursday. Several children late owing to the difference in Railway and country time".
Cyn ir ddeddf newydd ddod i rym yn 1880 roedd y gwahaniaethau amser rhwng Greenwich a mannau pell ym Mhrydain yn gallu bod yn eithaf mawr. Roedd hyd yn oed Rhydychen dros 5 munud y tu l i Lundain, ac roedd trefi yng ngogledd Lloegr bron i 13 munud y tu l !

Ewch i ddewislen ysgolion Llandrindod

 

Dywedodd adroddiad yr Arolygydd Ysgolion ar Ysgol Glanedw yn 1884
"A clock for the school is wanted, in a country district of this kind a clock is an absolute necessity to secure punctuality in school hours".
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod