Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Bywyd ysgol
 
  Llwgrwobrwyo a llygru  
  O bryd iw gilydd mae yna ddarnau yn y Llyfrau Cofnod neu ddyddiaduron ysgolion Fictoraidd sydd wir yn dod digwyddiadau bach bob dydd or gorffennol yn fyw. Dyma enghraifft wych, a ddaeth o gofnodion Ysgol Ganolog Llanbister yn 1885...  
21ain Medi
1885
School diary entry
Cliciwch yma
i weld hen ffotograffau or ysgol rhoir gansen yn yr ysgol

"A boy in the 1st Standard, Aaron Stephens, having played truant on Thursday afternoon last, and been absent on Friday came to school this morning in dread of the results of his delinquency. When called upon to give an account of himself, he perpetuated a gross act of bribery and corruption, by offering the magnificent sum of one penny to the Master to forego punishment. He received a couple of stripes on the back and was placed on the form".
Felly roedd y bachgen bach yma o ddosbarth lleiaf yr ysgol yn meddwl y gallai ddianc rhag cael y gansen am chwarae triwant trwy roi ceiniog i feistr yr ysgol yn lle !
Maen amlwg fod yr athro yn meddwl fod hyn yn ddoniol iawn oherwydd maen ei alw yn "gross act of bribery and corruption" ac yn ysgrifennu "magnificent sum" o un geiniog ! Ond ni dderbyniodd y "llwgrwobr", a chafodd Aron bach ddwy grasen or gansen, a bun rhaid iddo sefyll o flaen y dosbarth ar lwyfan !

Ewch i ddewislen ysgolion Llandrindod

 

Caning at school
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod