Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Trosedd a Chosb
 
  Cyfraith a Threfn yn Llandrindod a Sir Faesyfed
Geirfa
 

Dros flynyddoedd hir teyrnasiad y Frenhines Fictoria, newidiodd agweddaur awdurdodau tuag at drosedd a chosb yn fawr.

Roedd yna newidiadau mawr hefyd yn ystod y cyfnod yma yn y ffordd y cafodd troseddwyr eu dal ar ffordd y cawsant eu trin. Sefydlwyd Heddlu Sirol Maesyfed a roedd gan y cymunedau lleol blismyn proffesiynol am y tro cyntaf.

Dewiswch or ddewislen a welwch chi nesaf er mwyn cael gweld rhai or achosion a ddaeth o flaen y llysoedd yn ystod cyfnod Fictoria.

Trawsgludo cael eich anfon i wlad bell fel cosb
 
 
Achos Cossa Perry
blwyddyn o lafur caled
 
 
Trawsgludiad ar draws y moroedd
am ddwyn dafad
 
 
Plismonar ardal
or pencadlys newydd ym Mhenybont
 
 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod