Y Gelli Fictoriaidd
  Y Gelli a Dyffryn Gwy  
 

Roedd Y Gelli, sydd yn dref ar y ffin, yn ganolfan farchnad bwysig i gymunedau Dyffryn Gwy, yn Sir Faesyfed a Sir Frycheiniog fel ei gilydd.
Fel Llanfair ym Muallt a Rhaeadr-Gwy fe dyfodd ar safle pwysig lle byddai pobl yn croesir afon. Roedd gan y dref rl bwysig iw chwarae hefyd fel tref ar y ffin, a hynny ar briffordd oedd yn arwain i Loegr. Fel y cymunedau eraill i gyd, gwelodd lawer o newidiadau yn ystod oes Fictoria.
e Victorian period.

Daeth Addysg chyfleoedd newydd i blant, gan roi sgiliau iddynt fyddain agor y drws i lawer o gyfleoedd newydd.

 

Roedd gwelliannau mewn Trafnidiaeth yn cysylltur ardal gydar byd oedd yn newid y tu hwnt ir dyffryn, gan ddod gobaith newydd i fyd masnach a thrafnidiaeth.

Defnyddiwch y linciau isod i weld mwy am y newidiadau hyn.
.

 

Fe fyddem yn gwerthfawrogi cael adborth gan athrawon, plant ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect. Os oes gennych unrhyw sylwadau ynglyn 'r safle anfonwch ebost at Gavin Hooson:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen lleoedd