Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Bywyd ysgol
 
  Dysgu or Dyddlyfrau  
 

Maer tudalennau yman ein helpu i ddysgu beth oedd hin debyg i fod yn yr ysgol ym mlynyddoedd olaf oes Fictoria. Maent yn defnyddio cofnodion Dyddlyfrau swyddogol or ysgolion lleol. Victorian schoolgirlMae llawer o wybodaeth ynddynt, nid yn unig am yr ysgol, ond am yr holl gymdeithas hefyd.

Nid oedd y rhan fwyaf o blant yn mynd ir ysgol ar ddechrau teyrnasiad Fictoria. Byddai plant tirfeddianwyr cyfoethog yn cael eu gwersi yn eu cartrefi, a byddai rhai masnachwyr lleol yn danfon eu plant i ysgolion preifat.
Roedd yn rhaid i blant y tlodion fynd allan i weithio cyn gynted ag y byddent yn ddigon hen i ennill arian ir teulu. Erbyn diwedd oes Fictoria roedd ysgolion rhad ac am ddim wediu darparu ac roedd yn rhaid i bob plentyn fynd ir ysgol.

Mae gan ddwy ysgol leol eu gwefan eu hunain. Cliciwch isod i ymweld nhw

Ysgol yr Eglwys-yng-Nghymru, Y Clas-ar-wy

Ysgol Archddiacon Griffiths, Llyswen

 
Ysgolion wediu cau gan haint
 
 
Dim sgidiau i fynd ir ysgol!
 
 
Ceiniog yr ysgol
 
 
Ddim yn yr ysgol heddiw
 
 
Roeddynt i gyd yma am un diwrnod..
 
 
Sillafu a symiau
 
 
Pawb wedi mynd ir ffair
 
 
Dysgu bod yn weision a morynion
 
 
O na! Rydyn ni mewn trwbwl..
 
 

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli