Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Bywyd ysgol
 
  Dim sgidiau, felly dim ysgol!  
 

Roedd yn ymdrech fawr i lawer o deuluoedd tlawd yn oes Fictoria i gael digon o arian i gadwn fyw. Doedd dim budd-daliadau iw cael yr adeg honno, ac ar l i bethau fynd ir pen y dewis oedd mynd ir tloty neu dderbyn symiau bach o arian gan y plwyf, (mynd ar y plwy).
Roedd talur ychydig geiniogau er mwyn ir plant gael mynd ir ysgol leol yn ormod i rai rhieni, ac ar ben hynny, roedd yn rhaid dod o hyd i ddillad addas iddynt eu gwisgo i fynd ir ysgol

 
cofnod o ddyddlyfr ysgol
School diary entry
 

Roedd hyn wedii ysgrifennu yn Nyddlyfr Ysgol Llandeilo Graban yn Ionawr 1898 -
"7th - Attendance considerably improved this week, but the three boys Thomas, William, and Price Nicholls have been absent for 6 weeks, the excuse being "They have no boots fit to come to school in".

Roedd esgidiau yn bwysig dros ben i blant y wlad, oherwydd roeddynt yn gorfod cerdded am filltiroedd dros lwybrau garw i gyrraedd yr ysgol. Nodwyd hyn yn nyddlyfr yr ysgol ym mis Ionawr, pan oedd y tywydd yn medru bod yn ddrwg iawn, ac esgidiau oedd yn dal dwr yn bethau angenrheidiol.
Maen bur debyg mai hwn oedd un or esgusodion mwyaf gwir am beidio mynd ir ysgol ac roedd yna ddigon o esgusodion yng nghofnodion ysgolion oes Fictoria!

Ragged child
 

Ewch i ddewislen ysgolion Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli