Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Bywyd ysgol
 
  Y Clefyd Coch wedi caur ysgol
 

Sickly childIt Roedd yn beth cyffredin yn amser Fictoria i salwch ledun gyflym iawn trwyr holl gymdogaeth. Roedd Afiechydon heintus fel diptheria, y clefyd coch, y frech goch ar ps yn lledun hawdd iawn pan gasglai llawer o bobl at ei gilydd. Gan fod plant mewn ardaloedd gwledig yn dod ir ysgol o ardal eang yn aml, roedd yna beryglon oddi wrth afiechyd ac epidemig. Mae Dyddlyfraur ysgolion or cyfnod bron i gyd yn sn am blant yn absennol oherwydd salwch. Byddain rhaid cau ysgolion am wythnosau neu hyd yn oed fisoedd weithiau.

Mehefin 13eg
School diary entry
Awst 1af
School diary entry
 

Maer enghraifft yma iw gweld yn Nyddlyfr Ysgol Genedlaethol Bochrwyd yn 1892
Mehefin 13eg - "Owing to an outbreak of scarlet fever at the school-house, the school was closed until further notice from the sanitary authority of this district".
Awst 1af - "The school was re-opened after being closed for 7 weeks".

Mae mwy o enghreifftiau or afiechyd yn lledu yn yr ysgolion lleol yn ystod oes Fictoria ar y dudalen nesaf

Marciwch "S" am salwch..

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli