Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Bywyd ysgol
 
  Pesychun ofnadwy drwyr dydd  
 

Mae tair enghraifft o effaith salwch ar y nifer o blant syn mynd ir ysgol mewn ysgolion lleol yn amser Fictoria iw gweld yma.

 

Ysgol
Genedlaethol
Bochrwyd
School diary entry
  Tachwedd 2il 1896 - "...Many of the children are coughing dreadfully all day. I have used "S" in all cases of sickness, in marking the registers this morning".  
Ysgol Babanod Brydeinig Y Gelli
School diary entry
  Rhagfyr 1af 1882 - "28 children absent this week through illness. Average attendance for week 20.4".  
Ysgol
Genedlaethol Llyswen
School diary entry
 

Ionawr 26ain 1883 - "Whooping cough is daily spreading more and more - only 18 in school today".
Chwefror 2il 1883 - "Whooping cough on the increase therefore attendance smaller. Have sent list to attendance inspector".

Yn anffodus, mae esiamplau fel y rhain iw gweld yn gyson yng nghofnodion swyddogol y rhan fwyaf or ysgolion yn ystod y cyfnod hwn. Ac oherwydd fod salwch difrifol mor gyffredin, doedd rhai plant ddim yn dychwelyd ir ysgol ar l epidemig...

Pan oedd afiechydon yn gallu lladd..

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli