Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Bywyd ysgol
 
  Marwolaeth dau o blant bach  
 

Sickly childWrth ddarllen Dyddlyfrau swyddogol neu ddyddiaduron ysgolion Fictoraidd fe sylweddolwn pa mor galed y gallai bywyd fod yn y dyddiau hynny. Anaml iawn, diolch byth, y clywn ni am blentyn yn marw heddiw, ond roedd yn digwydd yn gyson yn hanes llawer or ysgolion cynnar.
Y rheswm mwyaf cyffredin oedd salwch, oherwydd bod bwyd sl, dim arian, a chartrefi oer ac afiach yn golygu fod yna fwy o risg bob amser i blant bach ddal afiechydon heintus.

 
School diary entry
"The average attendance for the week 30.7. There were only 35 children present out of the 61 that have their names on the registers. Two of the 1st Class boys have died of the measles since the re-opening of the school".
  Maer cofnod uchod iw weld yn Nyddlyfr Ysgol Brydeinig Y Gelli, Medi 1885. Nid yw enwaur ddau fachgen bach a fu farw or frech goch wediu nodi yn y llyfr hyd yn oed. Mae hyn yn dangos peth mor gyffredin oedd trasiedi fel hyn yr adeg honno.
.
 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli