Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Bywyd ysgol
 
  Dim ceiniog, dim ysgol!  
Victorian penny

Am lawer blwyddyn yng nghyfnod Fictoria, roedd yn rhaid i’r plant oedd yn mynd i’r ysgolion cynnar dalu ychydig o arian yn rheolaidd er mwyn cyfrannu tuag at y gost o redeg yr ysgol. Gelwid y swm hwnnw yn "Geiniogau’r Ysgol", ac er nad oedd ond ychydig, roedd yn dal i fod yn anodd iawn ar rai rhieni i ddod o hyd iddo.
Mae’r cofnod hwn o ddyddlyfr swyddogol Ysgol Genedlaethol Llyswen yn 1888, yn dangos fod rhai athrawon yn llym iawn ynglyn â chasglu’r arian

Victorian penny
School diary entry
 

Mae’r prif ran o’r Dyddlyfr yn dweud -
"...John Thomas, a boy in Standard 5 [class 5], and his sister from Victorian pennyStandard 1 have been absent for 5 continuous weeks, because I refused to take them in without their school pence".

Roedd cofnod cynharach yn yr un llyfr, a ysgrifennwyd yn 1886, yn dweud -
"I sent some children home for their School pence on Tuesday, they have not turned up since".

Roedd Ceiniogau Ysgol yn achosi llawer o broblemau!
Mae mwy am dalu am wersi ar y dudalen nesaf…

Mwy am 'Geiniogau’r Ysgol'...

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Y Gelli

Yn ôl i dop
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Y Gelli