Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Bywyd ysgol
 
  Plant ffermwyr a gweision  
 

Mae nodyn diddorol am faint o "Geiniogau Ysgol" roedd yn rhaid i bawb eu talu yng nghofnodion Ysgol Genedlaethol Llyswen.
Roedd wedii osod y tu mewn i glawr Dyddlyfr yr ysgol. Dechreuwyd cadwr Dyddlyfr ym Mawrth 1864...

 
  School diary entry

"Scale of Payments"

Farmer's children..........4d a week
Labourer's children.....2d a week

after the 1st two children,
the others of the same
family pay half price.

Attention -
No arrears allowed !"

 

The Maer papur yn dangos fod plant ffermwyr lleol yn gorfod talu pedair ceiniog yr wythnos (4c yn yr hen arian punnoedd, sylltau a cheiniogau). Roedd plant gweision, a fyddain gweithio ar y ffermydd gan fwyaf, yn talu hanner hynny. Roedd yn bosib cael disgownt am nifer, a thalu hanner pris ar l y ddau blentyn cyntaf yn yr un teulu!

Roedd y gorchymyn pendant "Attention - No arrears allowed !" yn golygu fod yn rhaid ir arian gael ei dalu ar amser, ac ni fyddai plant yn cael dod ir ysgol os oeddynt ar l yn taluu ceiniogau ysgol!

Ond roedd trefniadau arbennig ar gyfer plant y tlawd iawn.
. .

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli