Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Bywyd ysgol
 
  Camymddwyn yn Ysgol Bochrwyd !  
 

Pan fyddai plant yn camymddwyn mewn ysgolion Fictoraidd, fel arfer cawsent eu cosbi trwy gael eu taro ar eu dwylo gan gansen yr athro.
Roedd llawer o athrawon yn llym iawn a byddair rhan fwyaf or ysgolion yn cadw Llyfr Cosb i gofnodi enwaur plant drwg a manylion ynglyn u hymddygiad. Roedd y rhan fwyaf or rhienin derbyn y dylair plant gael eu trin yn llym yn yr ysgol am achosi trwbwl!
Ond, doedd hyn ddim yn ddigon i rwystro ymddygiad gwael, fel y gwelir yn yr enghreifftiau o Ysgol Bochrwyd

 
Drawing of untidy girl
School diary entry
School diary entry
School diary entry
Dydw i ddim yn fudr. Molchais yn ln mis diwetha!
School diary entry
Llun gan
Rob Davies

17 Chwefror 1864 - "Cautioned a child against copying from another child's slate".
15 Chwefror 1865 - "Punished Margaret Price for being untidy and dirty".

5 Mehefin 1865 - Punished Edwin Lewis for using bad language, and throwing stones".
20 Rhagfyr 1882 - "Punished Gratten Tuck for using bad language in School".

Gyda llaw, nid yn Ysgol Bochrwyd yn unig y gwelwyd plant drwg. Roeddynt iw cael ym mhobman!

Boy caught copying slate
 

Ewch i ddewislen ysgolion Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli