Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Cludiant
 
  Trafnidiaeth Fictoraidd yn Nyffryn Gwy  
 

Trwy gydol teyrnasiad y Frenhines Fictoria roedd trafnidiaeth yng nghefn gwlad yn ddibynnol ar y ceffyl. Gallair bobl gyfoethog deithio yn eu cerbydau eu hunain, tra gallai eraill dalu am deithio yn y goets fawr. Ni allai ond ychydig or bobl gyffredin fforddio hynny, felly roedd yn rhaid iddynt gerdded i bobman oedd o fewn eu cyrraedd. Roedd y dramffordd o Aberhonddu yn cysylltu ag ardaloedd gwledig Sir Henffordd, a daeth glo rhatach i ardaloedd y ffin, a dangosodd i bobl beth allai technoleg ei gynnig.

Erbyn canol teyrnasiad Fictoria, daeth y rheilffordd ir ardal gan gysylltur Gelli ar ardaloedd o gwmpas r byd y tu allan. O dipyn i beth daeth teithio y tu allan ir ardal yn rhan o fywyd llawer or bobl gyffredin.

Dewiswch or testunau isod.

The tramway at hay
 
Trafnidiaeth dwr
ar hyd yr afon i Loegr
 
 
Gwasanaeth cerbydau
teithio gyda cheffylau ym mhob tywydd
 
 
Y cludwyr
cludo nwyddau ar hyd yr ardal a thu hwnt
 
 
Y dramffordd i Loegr
rheilffordd gynnar yn defnyddio ceffylau
 
 

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli