Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Cludiant
 
  Cludo nwyddau o gwmpas yr ardal  
 

extract from Pigot's DirectoryYn amser Fictoria roedd y Post Brenhinol yn dosbarthu llythyrau ir cartrefi yn union fel y gwneir heddiw, ond nid oeddynt yn cludo nwyddau. Byddair coetsis yn cludo parseli bychan am dl, ond cawsair rhan fwyaf or cludo ei wneud gan gwmnau lleol o gludwyr a fyddain codi tl am fynd nwyddau yn eu certi.
Maer dyfyniad hwn o Gyfeirlyfr Pigot yn dweud pwy oedd y cludwyr lleol o gwmpas Y Gelli yng nghyfnod cynnar oes Fictoria.

  Roedd cludwyr fel hyn yn gweithio yn yr ardal trwy gydol cyfnod Fictoria. Hyd yn oed ar l dyfodiad y rheilffyrdd, roedd angen y cludwyr i gludo nwyddau ir orsaf reilffordd agosaf fel y gellid eu danfon ar y trn.
Byddai ffermwyr lleol neu fasnachwyr yn rhoi eu certi ar osod pan na fyddent yn eu defnyddio eu hunain. Byddai pobl dlotach yn cael benthyg cert gan berthnasau neu ffrindiau. Pan fyddent yn symud ty* byddai teuluoedd tlawd yn gallu cludo popeth oedd ganddynt mewn un gert fechan. Yn y trefi, roedd yn beth digon cyffredin i weld teuluoedd yn cariou heiddo ar eu pennau trwyr strydoedd iw cartrefi newydd.
 
 

Yn l i ddewislen cludiant Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli