Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Cludiant
 
  Trafnidiaeth dwr  
 

Am gannoedd o flynyddoedd, defnyddiwyd afonydd mawr fel yr Afon Gwy ar gyfer trafnidiaeth am fod symud unrhyw beth trwm yn haws mewn cwch nag ar gert. Roedd Henffordd yn cysylltu Fforest y Ddena a hyd yn oed dinasoedd fel Bryste. Gwnaeth pobl ardal Y Gelli y gorau or cyfleoedd ar gyfer trafnidiaeth oedd gan yr Afon Gwy iw gynnig.

 
  Hay in the early 19th century  
  Maer darn uchod o ysgythriad or 19fed ganrif yn dangos cychod yn cael eu tynnu i fyny ar lan yr afon wrth y bont yn Y Gelli. Fel yr ewch i fynyr afon nid ywr dwr mor ddwfn, ac ni all cychod mawr deithio i rannau uchaf yr afon Gwy. Y gaeaf oedd yr amser gorau i gludo defnyddiau mewn cwch gan fod y dwr yn ddyfnach yr adeg honno. Mae rhain meddwl fod cychod yn gallu mynd i fyny cyn belled r Clas-ar-wy pan fo llif yn yr afon. Gallai cychod bach fynd ymhellach na hynny hyd yn oed. Er mwyn hwylior cychod yn erbyn y cerrynt cryf roedd yn rhaid eu tynnu gyda rhaffau or lan. Roedd yn sicr o fod yn waith caled iawn.
 

Yn l i ddewislen cludiant Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli