Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Trosedd a chosb
 
  Cyfiawnder yn y Gelli yn Oes Fictoria  

Newidiodd popeth bron yn ystod oes y Frenhines Fictoria, yn cynnwys y ffordd roedd y bobl oedd yn torri’r gyfraith yn cael eu trin.
Byddai’r rhai a gafwyd yn euog o wahanol droseddau yn derbyn llai o gosb erbyn diwedd teyrnasiad hir Fictoria, ac roedd amodau carchar wedi gwella llawer.

Mae rhai esiamplau o drosedd a chosb yn ardal Y Gelli i’w gweld ar y tudalennau yma…

Victorian police sergeant
 
Lleidr yng Ngwesty’r Swan
 
 
Dwyn oriawr yn 1892
 
 

 

Yn ôl i dop
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Y Gelli