Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Trosedd a chosb
 
  William Gore yn collii oriawr  
Un or achosion a ddaeth ir llys yn y Gelli yn 1892 oedd achos dwyn oriawr William Gore, labrwr, a oedd yn ymweld r dref o Blaenau, Sir Fynwy.
Ar Fai 26 teithiodd ir Gelli ar y trn i weld ei ewyrth, gan gyrraedd cyn deg y bore. Y noson honno aeth i Dafarn y Bell yn Y Gelli ller oedd yn mynd i aros am y noson. Cafodd ddiod o gwrw yno, a syrthiodd i gysgu mewn cadair. Doedd hyn ddim yn syniad da !
Dyma ran o dystiolaeth William Gore yn y llys -
Asleep in chair
zzzz zzzz
Papur y
Sesignau
Chwarter

1892
Quarter Sessions paper Watch and chain
  "...I felt no one bothering with me or my watch and chain, nor did I suspect any one. The prisoner was close to me sitting upon an adjoining chair. I dozed to sleep while the prisoner sat by me for a short time and when I awoke my watch was gone".  
  Quarter Sessions paper
Nid oedd llawer or bobl oedd yn rhoi tystiolaeth yn Oes Fictoria yn gallu darllen nac ysgrifennu, felly roeddent yn rhoi croes o dan y datganiad oedd wedi cael ei ysgrifennu drostynt.
 

Roedd William Gore yn gwybod fod rhywun wedi dwyn oddi wrtho pan oedd yn cysgu... "I got up and said to the Landlady "someone has taken my watch..."
Roedd pum dyn arall yn Nhafarn y Bell ar y pryd, yn ogystal gwraig y Tafarnwr, Olive Colley. Maen rhaid fod un or rhain wedi dwyn yr oriawr ewch ir dudalen nesaf...

Mwy am yr oriawr gafodd ei dwyn...

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli