Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfrau masnach yn Oes Fictoria  
 

carding and spinning woolThese Roedd y rhain rywbeth yn debyg i Yellow Pages (ond heb y rhifau ffôn!). Roeddynt yn rhestru enwau perchnogion eiddo a masnachwyr pwysig yr ardal ac yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau fel y coetsis a’r cludwyr a’r ysgolion.

Maen’ nhw’n ffynonellau defnyddiol iawn er mwyn dysgu mwy am ardal yn amser Fictoria. Dewiswch o’r rhestr isod.

Cyfeirlyfr Pigot o Dde Cymru 1835
Bonedd ardal Y Gelli
Y Profesiynau yn yr ardal
Y masnachwyr: ‘bakers to booksellers’
Y masnachwyr: ‘bootmakers to butchers’
Y masnachwyr: ‘carpenters to curriers’
Y masnachwyr: ‘flannel to hairdressers’
Y masnachwyr: ‘ironmongers to saddlers’
Y masnachwyr: ‘skinners to tanners’
Y masnachwyr: ‘turners to miscellaneous’
Gwestai a thafarnau’r ardal

 
 

 

Yn ôl i dop
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Y Gelli