Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ennill bywoliaeth
 
  Masnachwyr lleol: ‘skinners to tanners’
blingwyr i rai sy’n trin lledr
 
Cofiwch!
Y cyfenw sy'n dod gyntaf
.

extract from Pigot's DirectoryDyma ddarn arall o Gyfeirlyfr Pigot yn dangos rhai o’r masnachwyr i ni oedd yn brysur yn yr ardal yma ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

Roedd y blingwyr a’r rai oedd yn trin lledr yn ymwneud â chynhyrchu lledr. Y blingwr oedd y dyn oedd yn blingo’r anifeiliaid ac yn paratoi’r crwyn ar gyfer rhoi tanin arno. Y tanwr oedd y dyn oedd yn troi’r croen amrwd yn lledr. (fel y ddau yma yn y llun). Roedd y broses yn drewi ac nid oedd llawer o bobl eisiau byw y drws nesaf i danerdy!

 

Yn ôl i ddewislen ennill bywoli Y Gelli

Yn ôl i dop
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Y Gelli