Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ennill bywoliaeth
 
  Masnachwyr lleol: ‘ironmongers to saddlers’
haearn werthwyr i gyfrwywyr
 
Cofiwch!
Y cyfenw sy'n dod gyntaf
.

extract from Pigot's directoryDyma ddarn arall o Gyfeirlyfr Pigot sy’n dangos i ni rai o’r masnachwyr oedd yn brysur yn yr ardal ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria.
Mae masnachwyr megis haearn werthwyr, peintwyr a phlymwyr yn gyfarwydd i ni heddiw. Ond nid yw eraill fel y bragwyr mor gyfarwydd. Roedd y bragwyr yn trin barlys gyda brag yn ei fragdy. Defnyddiwyd y cynnyrch terfynol ar gyfer bragu cwrw. .

Roedd y cyfrwywyr yn gwneud cyfrwyau a harnais ar gyfer ceffylau oedd mor bwysig yn ystod cyfnod Fictoria cyn i gerbydau modur gael eu defnyddio.

Trwy gydol oes Fictoria anaml iawn y byddech yn gweld rhywun y tu allan mewn ffotograffau heb ddim am eu pennau.
Roedd y rheini oedd yn gwneud hetiau yn brysur iawn yn gwneud hetiau newydd i bobl leol.

 

Yn ôl i ddewislen ennill bywoli Y Gelli

Yn ôl i dop
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Y Gelli