Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ennill bywoliaeth
 
  Masnachwyr lleol: flannel to hairdresser
gwlanen i rai oedd yn trin gwallt
 
Cofiwch!
Y cyfenw sy'n dod gyntaf
.

extract from Pigot's DirectoryRoedd fwy neu lai pob cymuned yng Nghanolbarth Cymru yn ystod cyfnod Fictoria gwneuthurwyr gwlanen wediu rhestru yn y cyfeirlyfrau masnach. Gan fod yna gymaint o ddefaid ar y bryniau roedd yna ddigon o wln a digon o nentydd i olchir gwln. Sir Drefaldwyn oedd prif ganolfan y diwydiant ond roedd yna wehyddion gyda pheirannau gwehyddu yn gweithio yn Y Gelli fel y gallwch chi weld yma.

Sylwch ymysg y groseriaid, mae dau groser sydd hefyd yn gwerthu gwr neun delio mewn gwr. Bloneg neu fraster anifeiliaid yw gwr oedd yn cael ei ddefnyddio i wneud canhwyllau neu sebon. Roedd canhwyllau gwr yn bethau drewllyd ond roeddynt yn rhad. Roedd y rhan fwyaf o deuluoedd tlawd ym mynd ir gwely pan oedd hin tywyllu ond os oedd angen ychydig o olau arnynt roeddynt yn gorfod defnyddio golau o frwynen neu ganhwyllau gwr. (Brwynen planhigyn tebyg i wellt syn tyfu ar dir sydd braidd yn wlyb)

Maen annhebygol iawn fod llawer or bobl gyffredin yn gallu fforddio ymweld rhywun i drin eu gwallt. Fe fyddent yn syml iawn yn benthyg siswrn ac yn gwneud y gorau posibl eu hunain. Roedd steiliau gwallt merched cyfoethog yn eithaf cymhleth ac yn newid wrth i ffasiwn fynd a dod.

 

Yn l i ddewislen ennill bywoli Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli